Super Formula

Championship Winners

2024
2023  Ritomo Miyata
2022  Tomoki Nojiri
2021  Tomoki Nojiri
2020  Naoki Yamamoto
2019  Nick Cassidy
2018  Naoki Yamamoto
2017  Hiroaki Ishiura
2016  Yuji Kunimoto
2015  Hiroaki Ishiura
2014  Kazuki Nakajima
2013  Naoki Yamamoto
2012  Kazuki Nakajima
2011  Andre Lotterer
2010  Paulo de Oliveira
2009  Loic Duval
2008  Tsugio Matsuda
2007  Tsugio Matsuda
2006  Benoit Treluyer
2005  Satoshi Motoyama
2004  Richard Lyons
2003  Satoshi Motoyama
2002  Ralph Firman
2001  Satoshi Motoyama
2000  Toranosuke Takagi
1999  Tom Coronel
1998  Satoshi Motoyama
1997  Pedro de la Rosa
1996  Ralf Schumacher
1995  Toshio Suzuki
1994  Marco Apicella
1993  Kazuyoshi Hoshino
1992  Mauro Martini
1991  Ukyo Katayama
1990  Kazuyoshi Hoshino
1989  Hitoshi Ogawa
1988  Aguri Suzuki
1987  Kazuyoshi Hoshino
1986  Satoru Nakajima
1985  Satoru Nakajima
1984  Satoru Nakajima
1983  Geoff Lees
1982  Satoru Nakajima
1981  Satoru Nakajima
1980  Masahiro Hasemi
1979  Keiji Matsumoto
1978  Kazuyoshi Hoshino
1977  Kazuyoshi Hoshino
1976  Noritake Takahara
1975  Kazuyoshi Hoshino
1974  Noritake Takahara
1973  Motoharu Kurosawa
  • Formula Nippon (1996-2012)
  • Japanese Formula 3000 (1987-95)
  • Japanese Formula 2 (1978-86)
  • All-Japan Formula 2000 (1973-77)

All-time Race Wins

 Kazuyoshi Hoshino 39
 Satoshi Motoyama 27
 Andre Lotterer 26
 Satoru Nakajima 21
 Toranosuke Takagi 14
 Loic Duval 12
 Benoit Treluyer 11
 Ross Cheeveer 10
 Paulo de Oliveira 10
 Tomoki Nojiri 10
 Keiji Matsumoto 9
 Kazuki Nakajima 9
 Naoki Yamamoto 9
 Masahiro Hasemi 8
 Takashi Kogure 8

All-time Pole Positions

 Satoshi Motoyama 20
 Tomoki Nojiri 18
 Toranosuke Takagi 16
 Takashi Kogure 14
 Tsugio Matsuda 13
 Kazuyoshi Hoshino 12
 Naoki Yamamoto 12
 Andre Lotterer 10
 Ross Cheever 9
 Paulo de Oliveira 9
 Geoff Lees 9
 Juichi Wakisaka 9
 Benoit Treluyer 8
 Loic Duval 7
 Richard Lyons 7
  • Pole Positions : No data (1973-85)

Loading