2023 Season

Schedule

21-May  Autopolis
18-Jun  Sugo
2-Jul  Suzuka
16-Jul  Fuji
10-Sep  Okayama
19-Nov  Motegi

Standings

 Iori Kimura 113
 Hibiki Taira 102
 Syun Koide 81
 Igor Fraga 62
 Enzo Trulli 44
 Togo Suganami 39
 Seita Nonaka 36
 Yuga Furutani 24
 David Vidales 19
 Yuui Tsutsumi 14

Race Winners

 Iori Kimura 6
 Syun Koide 4
 Hibiki Taira 3
 Togo Suganami 2
 Enzo Trulli 2
 Igor Fraga 1

Pole Positions

 Iori Kimura 5
 Hibiki Taira 4
 Igor Fraga 1
 Syun Koide 1
 Enzo Trulli 1

Loading